Søndre Oslo DPS og BUP

Moderne distrikspsykiatrisk senter i Søndre Oslo, nominert til Oslo Bys Arkitekturpris 2016

Type:

Helsebygg

År:

2013-2015

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Mattias Bager, Claudia Tambuscio

Oppdragsgiver:

Hospitalet (OBOS)

Areal:

14.500 m² med muligheter for utvidelse

Søndre Oslo Distriktspsykiatriske Senter dekker den psykiatriske helsetjenesten innenfor bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo kommune. Tilbudet består av dag – og døgntilbud, poliklinikk og ambulante tjenester. Bygningen har høy arkitektonisk kvalitet med gode ute- og innerom for psykiatribehandling. Balansen mellom ro i behandling og åpenheten i funksjonen er ivaretatt i en bygningskropp som forholder seg til gateforløp og landskapet. Bygningen er lagt nær kollen i øst med eldre tre- og buskvegetasjon.

Planløsningen er organisert i 2 ulike hoveddeler som gjenspeiler de ulike funksjonene – administrasjons-/ behandlingsdel og døgnenhetene.   Administrasjons-/ behandlingsdelen er i 2-3 etasjer slik at volum og fasadene tilpasses den nye bebyggelsen på andre siden av Helga Vaneks vei. Bygningen ligger tilbaketrukket og skaper en hyggelig ankomstplass i forlengelsen av Mortensruds torg. Et stort atrium gir lys til kontorene og skaper en grønn lunge inne i bygningen. Døgnenhetene er plassert på bakkeplan sydover mellom Helga Vaneks vei og kollen i øst, slik at hver døgnenhet markerer seg arkitektonisk som en egen enhet som ligger omkring et halvskjermet uterom. Sengeposter, kjøkken og stue har direkte kontakt med sitt uterom. Utgangspunktet har vært å skape en romslig trygghet både inne og ute for pasientene. Videre er det plassert tilliggende behandlingsrom mot Helga Vaneks vei. Fasadene er i tegl og glass. Inngangspartiene og boenhetene har fasadepartier med oljet eik. Vi har arbeidet bevisst med å få til trygge, lyse og humane rom. Alle korridorene har utsikt mot atriumet eller ut mot de grønne omgivelsene

Søndre Oslo DPS/BUP er et behandlingssenter og administrasjonsbygg som har lavest mulig miljøbelastning. Både tiltakshaver og entreprenører har hatt fokus på miljø i sine valg generelt.