Byromskatalog for utvikling av byrom i Oslo

Utvikling av tiltaksliste med byromskatalog for utvikling av byrom i Oslo S-området med deler av Vaterland og Grønland.

Type:

Regulering

År:

2017-2018

Status:

Til offentlig ettersyn

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Per Henrik Svalastog

Oppdragsgiver:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Oslo Kommune)

Dokumentene gir et helhetlig og overordnet grep for utvikling av 48 eksisterende og nye gater, plasser, parker og byrom innenfor et komplekst område med mange bevaringsverdier og rask utvikling. Visjoner og anbefalinger er basert på fremtidig utviklingspotensiale, forståelse av klimatiske-, sosiale- og økonomiske strukturer innenfor et større område. Forslag og løsninger tilbyr en robust områdeutvikling som er klimasmart og visjonær. Arbeidet er gjort i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Rambøll og Everyday Studio.

Trykk på lenken under for å lese mer om saken:

ByplanOslo