Dampen 2.0

Et fremtidsrettet kontorbygg med høye miljøambisjoner

Type:

Kontorbygg, kultur

År:

2021

Status:

Parallelloppdrag 

Beliggenhet:

Nydalen, Oslo

Kontaktpersoner:

Joachim Midjo Andersen

Ved å tilrettelegge for et levende bygulv med aktive fasader som spiller på lag med verneverdig bebyggelse, kan vi tilføre unike kvaliteter til både Nydalen og de nye arbeidsplassene. Unike detaljer og materialkvaliteter, med massivtrekonstruksjoner og gjenbruk av lokal tegl, skal gi et særpreget bygg i harmoni med sine omgivelser.

Prosjektet legger til rette for ulike miljøsatsinger og innovative løsninger, slik at både aktuelle sertifiseringer og miljøprogram kan nås. En hybridløsning for passiv ventilasjon hvor tilluft varmes opp i atriet gir sammen med smarte fasadeprinsipp lave energibehov. Massivtrekonstruksjon bidrar til godt inneklima og reduserte materialutslipp. Og gjenbruk av tegl fra ulike bygg som rives i Nydalen bidrar til sirkulær-økonomiske prinsipp så vel som at de gir kvalitetsmaterialer til fasader og dekker. 

Kontorbygget skal med fleksible interiør fremstå attraktivt for et bredt spekter mulig leiekatere, og er rustet til å møte fremtidens hybride og sosiale arbeidskultur. Bygget kan huse en stor leietaker eller flere små, og tilrettelegger for sosiale møteplasser så vel som behagelige forhold for stille arbeid.

En utadvendt førsteetasje knytter sammen det nye bygget med de restaurerte og verneverdige trehusene, som får nytt program som kommer nabolaget til gode. Samlet gir prosjektet et utvidet tilbud til beboerne i området, med leibare rom for ulike typer arrangement og en hyggelig kafé. Slik forenes kulturhistorie med moderne byutvikling i et nytt og spennende prosjekt.