Tøyenbadet

En ny og grønn arena for aktivitet, rekreasjon, kultur og kunnskapsutveksling i hjertet av Oslo by.

Type:

Regulering, byform

År:

2014

Status:

Mulighetsstudie

Beliggenhet:

Tøyenparken, Oslo

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye, Mikkel Haavaldsen

Skisseprosjektet utarbeidet på oppdrag fra Oslo Kommune ved Bymiljøetaten og løsningen inkluderer nytt hovedbad, vitensenter, friluftscener og et parkdrag som forutsetter at Finnmarksgata enten stenges eller legges under bakken. Løsningsforslaget har også tatt hensyn til planene om et veksthus på Universitetets tomt. De ulike friluftsscenene, utekinoen og visjonen om optimal tilgjengelighet til parkens programmerte områder spiller sammen med områdene der folk skaper innhold på egenhånd.

Områdene på begge sider av Finnmarksgata og den gamle sirkustomta gjøres til et sammenhengende grøntdrag fra nord og øst til sydvest . Vi har lagt vekt på arkitektoniske løsninger som i minst mulig grad skaper barrierer eller føles fremmede.

Alle bygg blir en del av parken og vi har beholdt traseene til etablerte gangveier ved å lage åpninger i bygningene. Å bidra til uhindret ferdsel uten at det går ut over byggenes roller har vært viktige ideer. Teamet hos Hille Melbye har jobbet konseptuelt med mulighetene for å iscenesette et variert tilbud.

Målet er å oppnå et aktivt miljø med bredt kulturtilbud – kinoer, vitensenter, aktivitessenter, osv. Som kan danne ramme for filmfestivaler, folkemøter og utstillinger, musikkfestivaler som f.eks Øya osv. Vi har skapt nye plasser og forsterket eksisterende muligheter for slike arrangement. Samtidig legger vi til rette for turveier, solrike rekreasjonsområder, skating, basket og andre aktiviteter. Mulighetens rike er i Tøyenparken, slik vi ser det.