Grefsen Flerbrukshall og kultursal

Tilbygg og ombygging av eksisterende flerbrukshall

Hille Melbye Arkitekter AS har stått for detaljprosjektering av Grefsen fleridrettshall med kultursal, i passivhusstandard, og tilhørende utomhusanlegg i tilknytning Grefsen skole. Bygningen brukes som gymnastikksal i skoletiden og idrettshall på kveldstid og i helger, samt som samlingssal for Grefsen skole og lokale kulturaktiviteter. Bygningen ligger på nordøstre del av dagens park-/idrettsområde, og har adkomst fra Kapellveien. Forprosjektet er utarbeidet av HRTB Arkitekter

TYPE:

Multifunksjonshall for idrett og helse

 

ÅR:

2013-2014

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Hent AS / Undervisningsbygg Oslo KF

 

AREAL:

2.300 m²

 

KONTAKTPERSONER: