Grefsen Flerbrukshall

Tilbygg og ombygging av eksisterende flerbrukshall

Type:

Multifunksjonshall for idrett og helse

År:

2013-2014

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Oppdragsgiver:

Hent AS / Undervisningsbygg Oslo KF

Areal:

2.300 m²

Hille Melbye Arkitekter AS har stått for detaljprosjektering av Grefsen fleridrettshall med kultursal, i passivhusstandard, og tilhørende utomhusanlegg i tilknytning Grefsen skole. Bygningen brukes som gymnastikksal i skoletiden og idrettshall på kveldstid og i helger, samt som samlingssal for Grefsen skole og lokale kulturaktiviteter. Bygningen ligger på nordøstre del av dagens park-/idrettsområde, og har adkomst fra Kapellveien. Forprosjektet er utarbeidet av HRTB Arkitekter