Hønefoss Arena

Ringeriksgata 35

Type:

Idrettsbygg, flerbrukshall

År:

2013- 2015

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Hønefoss , Ringeriksgata 35

Kontaktpersoner:

Eva M. Paulshus

Oppdragsgiver:

Flerbrukshallen AS, ved Terje Dahlen

Areal:

11 900 m² BRA

Konkurranse forslaget ble vunnet høsten 2012.

Det inneholder to haller hvorav den største har kapasitet til 2000 tilskuere. Med inntrukne teleskop-tribuner kan den største hallen deles i to fulle håndballbaner. Begge hallene kan ytterligere deles opp med hev- og senkbare skillevegger tilpasset skolebruk på dagtid.

Hallene er bygget sammen med et utleiebygg som inneholder klatrevegg, treningssenter, fysioterapi, undervisning og kontorer i tillegg til felles vestibyle og kafe for hele anlegget.

Anlegget er plassert i Hønefoss idrettspark Schjongslunden, på en regulert tomt mellom AKA fotballstadion og Storelva.