Grefsen Stasjonsby – Gang og sykkelbro

Mulighetsstudie for nye gang -og sykkelbro over Grefsen stasjonbro

Type:

Regulering

År:

2015

Status:

Mulighetsstudie

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Matthew Griffin Allwood

Mulighetsstudie for nye gang -og sykkelbro over Grefsen stasjonbro

Dette mulighetsstudiet ble tegnet i samarbeid med DOF Engineers for Oslo Kommune. En gang – og sykkelbro er foreslått for å sørge for at utbygging av Grefsen Stasjonsby kan fortsette i følge reguleringsplanen. Brokonstruksjonen er så lett og effektiv som mulig, mens rekkverket er den visuelle hovedattraksjonen. Rekkverket bølges opp og ned langs broen for å følge de ulike høydekravene over veien, trikk – og togsporene og grønntområdet.

Spilene har ulik vinkel i et mønster som muliggjør ulikt utsyn gjennom rekkverket når man beveger seg bortover broen. Noen steder er vinkelen slik at man i gangretningen ikke ser ut, for eksempel der utsynet kun er trafikkert vei eller ved boligbebyggelsen. Andre steder, som ved Grefsen stasjonsbygning, vris vinkelen for å ramme de fineste utsiktene.