Vitaminveien 11

Områdeutvikling av bolig, kontor, barnehage, tjenesteyting, forretning, bevertning og parkering under terreng.

Type:

Boliger

År:

2019

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Emil Fjellingsdal

Oppdragsgiver:

Thon Storo AS

Areal:

Ca. 58.000 m²

Tomten er del av et større transformasjonsområde i Nydalen, og er regulert til kommersiell og offentlig tjenesteyting, kultur, rekreasjon og boliger. Innenfor planområdet ligger Den Norske Slipeskivefabrikk som står oppført på byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.

Bygningen har 2 etasjer og er oppført i flere byggetrinn. Den eldste delen av fabrikken ble oppført i 1916. Det skal bygges ca. 62.000 m2 nye bygg på tomten i et stort og sammensatt prosjekt. Prosjektet består av:
– 4-avdelings barnehage etter Oslo kommunes kravspesifikasjon til barnehager.
– Boliger – ca. 150 leiligheter
– Kontorareal – ca. 3.200 m2
– Bevertning / restauranter
– ca. 1.570 m2
– Forretninger –ca. 3.000 m2
– Kinosenter – ca. 6.600 m2
– Hotell med 325 rom
– Parkering
– Park mellom slipeskivefabrikken og ny bebyggelsen.