Grubbegata 4-6

Fra utdatert til fremtidsrettet

Type:

Rehabilitering av nærings- og kontorbygg fra 60-tallet

År:

2022

Status:

Pågående

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Joachim Midjo Andersen

Oppdragsgiver:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Næringsbygget i Grubbegata 4-6 ligger midt i smørøyet i Oslo sentrum, mellom Stortorvet og det nye Regjeringskvartalet. Prosjektet undersøker hvordan byutvikling og byreparasjon kan gå hånd i hånd med ansvarlig ressursforvaltning og reduserte klimautslipp.

Bygget ble oppført i 1966, og har per i dag en levetid på kun 57 år. Bærekonstruksjonen er i god stand, men energiklasse, planløsninger og dagslysforhold er utdatert i forhold til forventninger i et moderne leiemarked. Og de brutalistiske fasadebåndene har vært under kritikk siden bygget stod ferdig.

Det viktigste klimabidraget får vi ved å ombruke, oppgradere og påbygge – fremfor å rive og bygge nytt. Vi tar vare på så mye som mulig av eksisterende bygningsmasse, bygger på nytt areal i plan 5-10 og gir vesentlig bedret energieffektivitet via et nytt klimaskall. Leietakere oppfordres til å ombruke så mye av eksisterende planløsninger og teknikk som mulig, for å redusere materialbruk og avfall.

Nye og stedstilpassede fasader skal samtidig berike omgivelsene. Konseptet er å dele fasadene i to, ved å innføre et «mellombygg» mellom Gjestgiveriet og hovedvolumet. Slik gir vi variasjon til gateløpene og tar ned skalaen i byrommene. Grepet har også en historisk dimensjon, da dagens eiendom bestod av to bygårder helt frem til 60-tallet.

Vi har sammen med byggherre utredet mulighetene for å videreutvikle bygningsmassen og ta bygget fra å være utdatert til å være fremtidsrettet. Med åpen og tett dialog har vi kunnet arbeide målrettet med realistiske løsninger, og i stor grad håndtere kompleksiteten og risikoen som medfølger rehab-prosjekter. Prosjektet har nå fått rammetillatelse, og forventes ferdigstilt i 2025.