Hammersborg

Hammersborg vil, i kraft av sin sentrale beliggenhet, sterke historie og sitt symbolske innhold, bli et av Oslo sentrums viktigste utviklingsområder i årene som kommer.

Type:

Bygulvskart; analyse, visjon, framtids scenarier og medvirkning

År:

2023

Status:

Ferdigstilt bygulvskart

Beliggenhet:

Hammersborg, Oslo

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye

Oppdragsgiver:

Hammersborg Områdeforum, i regi av OMA

Areal:

Ca:100 000 m2 BRA (prosjekter i utvikling)

Hammersborg vil, i kraft av sin sentrale beliggenhet, sterke historie og sitt symbolske innhold, bli et av Oslo sentrums viktigste utviklingsområder i årene som kommer. Etter avstengningen av området i 2011 har en av byens juveler gradvis blitt et utilgjengelig område for allmennheten. Gleden og forventningen er derfor stor når oppføring av et nytt regjeringskvartal setter startskuddet for at bydelen kan gjenåpnes, og bli en attraktiv utvidelse av Oslo sentrum.

Et tilgjengelig, levende og bilfritt Hammersborg vil være en berikelse for Oslo sentrum og tiltrekke seg mange besøkende.

Regjeringsparken er hjertet i de nye planene og blir en etterlengtet grønn lunge og forbindelse i området. Parken vil dekke over biltrafikken i Akersgata og gi gamle Deichmanske og Trefoldighetskirken i nord en ny betydning i bybildet.

En utfordring for bylivet er at bygningene i regjeringskvartalet stort sett vil romme kontorer og funksjoner som ikke er åpne for offentligheten.  En vellykket revitalisering av området vil derfor avhenge av at omkringliggende utviklingsprosjekter hekter seg på, og tilfører området tilbud og aktivitet som tiltrekker seg mennesker og aktivitet gjennom døgnet.  Lykkes man med å samarbeide om dette, kan Hammersborg bli en unik og fornyet bydel som etablerer en grønn øst/vest akse gjennom sentrum.

Dette er bakgrunnen for at en rekke grunneiere, med pågående prosjekter i området, har sett behov for å samle seg i Hammersborg Områdeforum, i regi av OMA. Hille Melbye arkitekter har bistått områdeforumet med å utarbeide et bygulvskart, med analyser og fremtidsvisjoner for området.

Hille Melbye har i tillegg bistått områdeforumet med å utarbeide at samlet medvirkningsinnspill til utforming av Regjeringsparken.