Nye Nadderud Stadion og Idrettspark

I samspill med oppdragsgiver Bærum Kommune og Backe Stor-Oslo, Stefan Ekberg Arkitekter AS, Dr. Techn. Olav Olsen, Grindaker Landskapsarkitekter med flere har vi jobbet med dette prosjektet siden 2022.

Type:

Stedsutvikling med idrettsanlegg, stadiontorg, næringsarealer og idrettspark

År:

2022-

Status:

detaljprosjekt

Beliggenhet:

Bærum Kommune

Kontaktpersoner:

Robin Rakke

Nye Nadderud Stadion skal bli en konkurransedyktig arena for elitefotball og en attraktiv møteplass for alle i nærmiljøet i hverdagen. Det som bygges skal imøtekomme krav fra NFF og UEFA, med 8.000 tilskuerplasser og tilhørende moderne fasiliteter. I tillegg skal arenaen planlegges for å bli en mest mulig sosial og bærekraftig møteplass, som er attraktiv og inkluderer flest mulig i hverdagen.

Beslutning om oppstart av byggefasen vil først bli politisk behandlet vinteren 2024. Ferdigstillelse og overlevering er planlagt i 2026.

Les for øvrig et debattinnlegg skrevet av arkitekt Robin Rakke i 2021, hvor han skriver om nye Nadderud Stadion her: https://www.budstikka.no/det-handler-om-a-bygge-samfunn-mer-enn-noen-gang/o/5-55-1112853