Sagparken

Sentrumsutvikling på Harestua

Type:

Stedsutvikling, boliger, næring, kontorer

År:

2017-

Status:

Skisseprosjekt, detaljprosjektering, gjennomføring

Beliggenhet:

Harestua

Kontaktpersoner:

Bjarni Árnason, Alf Felberg

Oppdragsgiver:

Sagparken Utvikling AS / sagparken.no

Areal:

140 250 m²

Konseptet består av flere oppdelte Massvitrevolumer, i ulike høyder og karakter, som sammen med en næring sokkel danner et bilfritt torg, et nytt knutepunkt og viktig møtested for Harestua.

Sagparken sentrum tar utgangspunkt i historikken på stedet. Med et tidligere sagtomt, ble det naturlig for arkitekten, i samarbeid med byggherre, at arbeide og bruke mye tre, begge i konstruksjon og karakter, til at beholde historikken og karakteren fra stedet.

Prosjektet er delt opp i 4 byggetrinn hvor byggetrinn 1 ble utført i 2020 og byggetrinn 2-3 er forventet ferdig 2022. Byggetrinn 4 vil så avslutte torget i Nord. Sammen inneholder det ca. 80 leiligheter, to kontorblokker, flere næringsarealer og en større dagligvarebutikk. Sammen med Omsorgssenter i sør så danner dette et vibrant miks av funksjoner som sikrer levende bydel.

Livet mellom bygningene
Ved at dele bebyggelsen opp i flere ulike og mindre volumer trekkes landskapet, og silhuetten av skogen/ fjellene i bakgrunn og mellom husene. Karakteren på stedet trekkes således inn på torget, hvor det tre volumene blir en del av skogen igjen. Samtidig for boligene kontakt med torget, balkonger mot vest og «million dollar utsyn» mot Harestua vannet og fjelltoppene i vest. Sola trekkes mellom volumen ,inn på viktige uterom og inn på torget på forskjellige tidsrom.

BYENS MØTESTED – AKTIVE FASADER – NY AKSE
Et av viktigste elementet i prosjektet er torget; byens møtested og hjerte. Torg som et felles møbel for byen, vil bestå av bl.a. vannelement, scene, sitteplasser, og lekeapparater, hvor lokalbefolkning og handlende møtes. Et sted hvor ulike aktiviteter kan brake løs, formelle og uformelle, små og store. Med utadvendte og aktive fasader, vil torget bli et attraktivt møtested for torghandel, messer, kulturarrangementer og sosial omgang. Med en ny gang og sykkel akse i gjennom knutepunktet forbinder prosjektet Harestua Nord og Sør sammen, og gir en trygg adkomst for området.

Kortreist og norsk trevirke! Bærekraft er viktig element for prosjektet, med stor fokus på materialitet, historikk og sosial bærekraft. Massivtre, er et byggematerialet som binder mer CO2 enn hva som brukes at produsere det. Tre bruker CO2 i vekstfasen, binder CO2 i produktenes levetid og fri slipper ikke mer ved nedbryting enn det tok opp da skogen ble til. Tre er derfor en fornybar ressurs som er bærekraftig i hele sitt livsløp. Samtidig så gir Massivtre en Arkitektonisk kvalitet og karakter. Det gir også god inneklima for boligene.

I sin helhet så er prosjektet viktig ift. sosial bærekraft, et nytt møtested og blanding av funksjoner og arbeidsplasser sikrer vibrant liv i byen. Et prosjekt som for folk til at handle og jobbe lokalt og støtter under lokal vekst av mindre byer i Norge.

Vedlikeholdsfritt. Volumene er kledd med Thermofuru, som vil naturlig gråne med tiden og trenger ikke noe vedlikehold. Betongsandwich element er et robust material som kan stå i mange år uten at endres. Det gjenbrukes sten og tilslag i
betongfasaden som gir levende karakter og hvor næringssokkelen danner kontrast mot tre volumene.

TYPISK SVALGANG…

SVALGANG SOM KVALITET!

Svalgang som kvalitet. Byggetrinn 1 inneholder større matvarebutikk på første plan. Noe som gir utfordringer for adkomst til boligvolumen på toppen. Istedenfor at lage et typisk svalgangsbygg som ofte gir negativ opplevelse da snur prosjektets utforming av den til en positiv situasjon, – en forlengelse av leilighetene: Svalgangen trekkes fra fasaden og samler volumet. Større åpninger i svalgangen som strekkes helt ned til terrassen, sikrer god dagslysforhold, en økt visuell kontakt, men skaper samtidig privat buffer mot svalgangens gangareal.

Den private plassen som dannes foran boligene utnyttes som ekstra terrasse mot øst , hvor en kan nyte kaffen morgensola, se ned på torget og si god morgen til naboen som går forbi. En positiv opplevelse, privat men samtidig økt sosial bofelleskap. Synlig tre bjelker og massivtre skaper således også en lun varm følelse i rommet. Mot vest for hver leilighet en større ballkong, en «terrasse» mot aftensolen, med urørt privat panorama utsikt over harestuavannet og fjellene.

Alle leilighetene har panaromautsikt mot naturen i vest