Harestua sentrum

Boligprosjekt på Harestua med tilhørende aktivitets torg og næring

Med fokus på Harestua som et fremtredende bosteds alternativ, har vi jobbet med massivt tre, noe som vil gi stedet en enestående estetisk fremtoning.

 

Ved å legge de nye boligende som et bindeledd mellom eksisterende boligområder i Nord og Sør, samt å fasilitere for fortning og kontor vil dette prosjektet utarte seg som et nytt møtepunkt for Harestua.

 

For å understreke dette har NSB flyettet stasjonen slik at sentrummet ligger mitt imellom Riksvei 4 og tog stasjonen.

TYPE:

Boliger, næring

 

ÅR:

2017-

 

STATUS:

Skisseprosjekt, detaljprosjektering, gjennomføring

 

BELIGGENHET:

Harestua

 

OPPDRAGSGIVER:

Sagparken Utvikling AS

 

AREAL:

Ca. 14.250 m²

 

KONTAKTPERSONER:

Alf Felberg, Bjarni Arnason, Tobias Ruus

 

LAST NED PROSJEKTET SOM PDF

Bygget er omsøkt etter TEK17. Hille Melbye Arkitekter har vært reguleringsarkitekt og hatt ansvar for SØK og PRO Arkitektur- prosjektering tiltaksklasse 3.