Vitaminveien 11

Områdeutvikling av bolig, kontor, barnehage, tjenesteyting, forretning, bevertning og parkering under terreng

Type:

Boliger

År:

2019

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Emil Fjellingsdal

Oppdragsgiver:

Thon Storo AS

Areal:

58.000 m²

Tomten er del av et større transformasjonsområde i Nydalen, og er regulert til kommersiell og offentlig tjenesteyting, kultur, rekreasjon og boliger. Innenfor planområdet ligger Den Norske Slipeskivefabrikk som står oppført på byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.

Bygningen har 2 etasjer og er oppført i flere byggetrinn. Den eldste delen av fabrikken ble oppført i 1916. Det skal bygges ca. 62.000 m2 nye bygg på tomten i et stort og sammensatt prosjekt.

  • 4-avdelings barnehage etter Oslo kommunes kravspesifikasjon til barnehager.
  • Boliger – ca. 150 leiligheter
  • Kontorareal – ca. 3.200 m2
  • Bevertning / restauranter
  • ca. 1.570 m2
  • Forretninger –ca. 3.000 m2
  • Kinosenter – ca. 6.600 m2
  • Hotell med 325 rom
  • Parkering
  • Park mellom slipeskivefabrikken og ny bebyggelsen.
Vitaminvn.14