Hausmanns Hus

Med høye miljømål og gjennomtenkte løsninger for smittevern blir Hausmanns Hus et fremtidsrettet og fleksibelt kontorbygg.

Type:

Kontor

År:

2020-23

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Hausmannsgate, Oslo

Oppdragsgiver:

Hathon Eiendom

Areal:

Ca. 9.000 m²

Hille Melbye Arkitekter har sammen med Pil Interiørarkitektur og Design utviklet en totalombygging av Hausmannsgate 21 for Hathon Eiendom. Bygningen er ca. 30 år gammel, med cellekontor og teknikk etter datidens standarder. I prosjekteringen har det vært viktig å skape et fremtidsrettet kontorbygg hvor også smittevern har spilt en betydelig rolle. Kontorbygget skal i utgangspunktet kunne huse opp til 780 arbeidsplasser i tillegg til 500 besøkende. For eier og utvikler er det viktig å planlegge for at bygget skal kunne fungere mest mulig optimalt selv ved en pandemisituasjon som vi har i dag.

Bygget på ca. 9000 kvm. skal holde BREEAM Nor-klassifikasjonen “Excellent” og det er et stort fokus på blå-grønt tak og bruk av solceller. Det skal være en sambruk mellom Hausmanns Hus og Calmeyers gate 12, som vi utvikler for samme byggherre Hathon Eiendom.

Illustrasjoner av Goldbox

For å få til gode arbeidsplasser med optimale dagslysforhold har vi åpnet opp større deler av fasaden. Mer glass i fasaden gir også et lettere fasadeuttrykk. Videre har vi prosjektert med takoppbygg som er inntrukket i to etasjer for å gjøre bygningsvolumet mindre dominerende mot gateplan samt for å slippe mer dagslys ned på bygulvet. På gateplan er fasaden trukket inn til en arkade for å gi bedre fotgjengerplass omkring inngangspartiet og bidrar til å gi bygningen et ansiktsløft.

Illustrasjoner av Goldbox
Illustrasjoner av Goldbox

Glasstaket over det indre atriumet gjør at det store rommet innlemmes i bygget. Dette vil gi mulighet for en stor felles arena for møter og bespisning på bakkeplan og med åpne svalganger oppover i etasjene som gir en fin visuell kontakt på tvers av nivåene.

Illustrasjoner av Goldbox

Illustrasjoner av Goldbox