Thon Hotell Snø

Nybygg - Hotell og konferansesenter

Type:

Hotell, boliger, regulering

År:

2019

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Askim

Kontaktpersoner:

Fatima Farran

Oppdragsgiver:

Olav Thon AS

Areal:

Ca. 18.000 m²

Nybygg (hotell og konferansesenter) i tilknytning til innendørs skianlegg i Lørenskog kommune. Prosjektet ligger inntil innendørs skianlegg i vest.

Nybygget utføres i 9 etasjer over bakken og et bruksareal på 18058 m2 BRA. Det etableres 321 hotellrom. Prosjektet er en gjennomføring av reguleringsplan for Lørenskog Vinterpark, felt 2.

Hotellets direkte kobling til Snøporten og skihallen inviterer til å videreføre deler av nabobyggets formspråk med vinklede og oppbrutte volumer. Hotellet skal være «som en
fjellvegg som isbreen lener seg imot». Hotellet representerer dermed en tyngde og robusthet i uttrykk og materialitet. Med et gradvis opptrappende volum, skråstilte gavlvegger refererer det til skihallens og landskapets formasjon og fjellveggens irregularitet.

Med hotellet ønsker vi å uttrykke en egen identitet. Fasadematerialet skal abstrahere muren/fjellet som tar imot isbreen. Referansene til fjellformasjonen/hotellet som holder isbreen tilbake, gjør det naturlig å finne robuste materialreferanser i retning av stein og fjell med høy kvalitet og lang levetid. Hotellets plassering direkte inntil skihallen er retningsgivende når det gjelder mulighet innen oppbygging av fasade og fremtidig vedlikehold gjennom bygningens forventede levetid. På bakgrunn av dette er det primære valget for fasadene tegl med sjatteringer og gradering i grått som skal gi assosiasjoner til stein- og bergelementer.