Meierihagen

Et urbant bofelleskap midt i hjertet av den gamle bykjernen i Askim.

Type:

Boliger

År:

2017-2023

Status:

Detaljprosjekt

Beliggenhet:

Askim

Oppdragsgiver:

Karlander Utvikling og BaneNor  

Areal:

10.300 m²

Meierihagen er et urbant bofelleskap midt i hjertet av den gamle bykjernen i Askim. Bebyggelsen organiserer seg i en åpen karre rundt et gårdsrom der et felles hagehus utgjør hjertet i prosjektet.

I tillegg til å fullføre og forsterke kvadraturen i den gamle bydelen i Askim og skape et nytt og variert botilbud med høy arkitektonisk kvalitet, er det mest oppsiktsvekkende ved prosjektet en bestemmelse vi fikk lagt inn i reguleringen. Denne tillater oppføring av et felles hagehus på opp til 80 m2 i gårdsrommet. Felleshuset kan innlemmes i MFUA og teller dermed ikke med i prosjektets utnyttelse. Dette så lenge arealet bidrar til fellesskap blant beboerne, hever bruksverdien på utearealene og forlenger utendørssesongen.