Meierihagen

Meierihagen er et urbant bofelleskap midt i hjertet av den gamle bykjernen i Askim. Bebyggelsen organiserer seg i en åpen karre rundt et gårdsrom der et felles hagehus utgjør hjertet i prosjektet.

 

I tillegg til å fullføre og forsterke kvadraturen i den gamle bydelen i Askim og skape et nytt og variert botilbud med høy arkitektonisk kvalitet, er det mest oppsiktsvekkende ved prosjektet en bestemmelse vi fikk lagt inn i reguleringen. Denne tillater oppføring av et felles hagehus på opp til 80 m2 i gårdsrommet. Felleshuset kan innlemmes i MFUA og teller dermed ikke med i prosjektets utnyttelse. Dette så lenge arealet bidrar til fellesskap blant beboerne, hever bruksverdien på utearealene og forlenger utendørssesongen.

TYPE:

Boliger

 

ÅR:

2017-23

 

STATUS:

Detaljprosjekt

 

BELIGGENHET:

Askim

 

OPPDRAGSGIVER:

Karlander Utvikling og BaneNor

 

AREAL:

10.300 m²