Knivelia

Drammen

Type:

Bolig, byform

År:

2023

Status:

Innsendt planinitiativ

Beliggenhet:

Knivlia, Drammen

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye, Mikkel Havaldsen

Oppdragsgiver:

Pilares Eiendom

Areal:

ca. 20 000 m²

Knivelia skal bli et stedstilpasset, grønt og levende nabolag som representerer et positivt og nytt tilskudd til det etablerte boligtilbudet på Kniveåsen.

Prosjektet skal spille på områdets unike kvaliteter; nærhet til natur og skog, utsikt til fjorden og store landskapsrom, og mulighet til å leve et landlig og rolig liv tett på byen. Med Elvira barnehage som nærmeste nabo, skal det nye bomiljøet bidra til et styrket og levende lokalsamfunn på Kniveåsen.

En god variasjon av boligstørrelser og typologier skal tilføre området et tilbud Kniveåsen ikke har i dag og åpne for en sammensatt beboergruppe, med mulighet til å gjøre boligkarriere innenfor området. Naturen skal slå ring om et trygt nabolag med tilgang til sosiale møteplasser og aktiviteter, ute og inne, gjennom hele året.

Alt dette skal pakkes inn i en bærekraftig livstil med vekt på god arkitektur, grønn mobilitet, differensierte uterom og generøse arealer for deling og fellesskap.