Bygulv Nydalen Storo

Et grønt, urbant og variert bygulv

Type:

Bygulvskart; analyse, visjon og anbefalinger

År:

2021

Status:

Ferdigstilt bygulvskart

Beliggenhet:

Nydalen / Storo, Oslo

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye

Oppdragsgiver:

Nydalen Storo Områdeforum, i regi av OMA

Det er et stort utviklingspotensial i Nydalen/Storo. Som følge av dette samlet de største grunneierne fra området seg i 2020 med et felles mål; bedre områdeutvikling ved å se Nydalen og Storo i sammenheng. Oslo Metropolitan Arena (OMA) og Nydalen Storo områdeforum valgte Hille Melbye til å gjennomføre en bygulvsundersøkelse.

Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan vi kan få til en bedre områdeutvikling ved å knytte Nydalen og Storo bedre sammen, samt skape en tydeligere og mer kvalitativ grønnstruktur og bygulv.

Nydalen Storo har de siste tiårene gjennomgått en transformasjon fra industri til tettbygd byområde. Mye av området er nå utbygd og hovedstrukturene er på plass. Men det finnes også utfordringer som man har skjøvet foran seg i flere år; manglende grøntstrukturer og manglende urbane sammenhenger i området. Få aktive fasader, få attraktive uteoppholdsrom og dårlige overganger mot tilstøtende bydeler gjør at området tømmes for folk på kveldstid og at det ønskede bylivet uteblir.

Det er et ønske fra både kommune og grunneierne å identifisere muligheter og behov, slik at man best mulig kan sikre kvaliteter for beboere og andre i området i årene som kommer. Dette bygulvskartet, med analyser, er utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter på vegne av 15 av de største grunneierne i området. Arbeidet identifiserer problemstillinger og kvaliteter ved området i dag og peker på mulige tiltak til forbedringer i fremtiden, som støtter om under en felles visjon for området.