Lagunen

Utvidelse av eksisterende kjøpesenter

På oppdrag fra, og i samarbeid med Lagunen Eiendom har Hille Melbye Arkitekter utviklet Lagunen/ Rådal sentrum, Bergen. Lagunen er et viktig sentrumsområde for den sørlige del av Bergen med stoppested for Bybanen og integrert kollektiv-terminal. Det sentrale senterområdet med Bybanestasjonen, bussterminalen og forretningssenteret, Laguneparken er utformet med
en kvartalstruktur med en blanding av kontor/tjenesteyting og forretninger.

TYPE:

Næring

 

ÅR:

2012-2019

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Bergen

 

OPPDRAGSGIVER:

Lagunen Eiendom AS

 

AREAL:

420.000 m²