Lagunen

Utvidelse av eksisterende kjøpesenter

Type:

Næring

År:

2012-2019

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Bergen

Oppdragsgiver:

Lagunen Eiendom AS

Areal:

420.000 m²

Utvidelse av eksisterende kjøpesenter

På oppdrag fra, og i samarbeid med Lagunen Eiendom har Hille Melbye Arkitekter utviklet Lagunen/ Rådal sentrum, Bergen. Lagunen er et viktig sentrumsområde for den sørlige del av Bergen med stoppested for Bybanen og integrert kollektiv-terminal. Det sentrale senterområdet med Bybanestasjonen, bussterminalen og forretningssenteret, Laguneparken er utformet med en kvartalstruktur med en blanding av kontor/tjenesteyting og forretninger.