Østfold Helsepark

Et mulighetsstudie for utvidelse av Sykehuset Østfold på Kalnes ved Sarpsborg.

Et mulighetsstudie for en omfattende utvidelse av Sykehuset Østfold med relaterende fasiliteter på tomten ved siden av sykehuset. Fasilitetene er arrangert langs en tversgående akse med to punkthus og torg i hver ende. Bygningsvolumene ligger med en urban fasade mot hovedaksen, mens de er mer åpne og utflytende mot omgivelse på utsiden. 

TYPE:

Byform, helsebygg, hotell

 

ÅR:

2016

 

STATUS:

Mulighetsstudie

 

BELIGGENHET:

Kalnes, Østfold

 

KONTAKTPERSONER:

Robin Rakke, Trine Helle