Østfold Helsepark

Et mulighetsstudie for utvidelse av Sykehuset Østfold på Kalnes ved Sarpsborg.

Type:

Helsebygg, byplanlegging

År:

2016

Status:

Mulighetsstudie

Beliggenhet:

Kalnes, Østfold

Kontaktpersoner:

Robin Rakke, Trine Helle

Et mulighetsstudie for en omfattende utvidelse av Sykehuset Østfold med relaterende fasiliteter på tomten ved siden av sykehuset. Fasilitetene er arrangert langs en tversgående akse med to punkthus og torg i hver ende. Bygningsvolumene ligger med en urban fasade mot hovedaksen, mens de er mer åpne og utflytende mot omgivelse på utsiden.