Døvikveien Kirke

Transformasjonsprosjekt av industribygg til kirke og skole

Et tidligere servicebygg/industribygg skal transformeres til kirke og skole. Tunge betongvolumer, vanskelige arealer delvis under bakken, lite naturlig lys og en kompleks plan har vært de største utfordringene.

 

Byggets hovedinngang er lagt mot sør i det eksisterende betongvolumet som åpnes opp mot en utvidet uteplass og skaper en åpen og inviterende adkomstsituasjon. Kirken får et tydelig inngangsparti og den ønskede henvendelsen mot motorveien. Et enkelt og rent arkitektonisk uttrykk kommuniserer det sakrale uten å miste fokuset på mennesket. Tvert i mot iscenesetter arkitekturen aktivitetene i og rundt kirken Arkitekturen i kirkerommet søker å uttrykke både robusthet og høytidelighet. Slik kan rommet anvendes både som kirke og til kommersiell bruk.

TYPE:

Kirke, skole

 

ÅR:

2014

 

STATUS:

Vinner av parallelloppdrag

 

BELIGGENHET:

Våle

 

OPPDRAGSGIVER:

Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK)

 

AREAL:

– m²

 

KONTAKTPERSONER:

Kaja Melbye