Sønsterudveien 2 – Bekkely

Kolbotn, Nordre Follo

Type:

Bolig og næring

År:

2023-

Status:

Pågående rammesøknad/forprosjekt

Beliggenhet:

Kolbotn, Nordre Follo

Kontaktpersoner:

Kornelie Solenes, Kari Stamnes

Oppdragsgiver:

Sønsterudveien 2B AS v/ Pilares AS

Areal:

ca 4000m2 BRA bolig, 1800m2 BRA næring

Sønsterudveien 2 består av to separate bolig bygninger forbundet av en sokkel med næring og parkering, som danner en hestesko mot et felles gårdsrom på lokk. De to bygningskroppene er brutt opp i ulike volumer og fasadeliv, samtidig som det trapper seg ned mot sør. Dette bryter opp bygningene og gir prosjektet en mer vennlig skala mot omkringliggende bebyggelse og grøntområder i sør.

Volumene varierer mellom 3-6 etasjer og inneholder 49 boenheter med varierte størrelser, et fellesareal for boligene, samt næring og tjenesteyting i sokkeletasjene. Ved å etablere en terrengtrapp for lek og opphold bindes uteområdene på lokket med uteområdene ved Skredderstubekken i sør. Her åpner sokkel-fasaden seg opp mot rekreasjonsområde og er med på å aktivisere uteområdet og fremtidige muligheter for samhandling med næring.

De grønne tonene i prosjektet gir en dempet og rolig avslutning mot naboer og rundkjøringen. Fargen plukker opp de ellers grønne omgivelsene og fortsetter «skogen» langs Skredderstubekken, samt grønntonen som også er brukt i detaljer på eldre bebyggelse i Kolbotn sentrum. Inntrukne partier og inngangsparti vil differensieres med en lysere gyllen/naturlig trefarge, mens rekkverk, dører og vinduer får en varmere farge som komplementerer den grønne trekledningen.