Strømmen Verksted Byggetrinn 1

Gamle strømmen verksted blir boliger

Type:

Boliger

År:

2018

Status:

Rammesøknad

Beliggenhet:

Strømmen

Kontaktpersoner:

Guri Tveito

Oppdragsgiver:

Thongård AS

Areal:

10 900 m²

Strømmen verksted var opprinnelig et mekanisk verksted som gjennom tiden har fungert både som jernstøperi og stålverk. En verkstedsbygning i tegl er alt som står igjen til minne om den rike industrihistorien stedet har.Med utgangspunkt i denne historien og det gjenværende bygget har vi laget tre volumer med tegl som hoved materiale i kombinasjon med lakkert metall på balkongrekkverk, plater under vinduer og beslag. Materialvalget styrker samtidig relasjonen og tilhørigheten til området rundt, da omkringliggende bebyggelse som Strømmen Storsenter og Parkodden (boligprosjekt på motsatt side av elven), begge er utført i tegl.

De tre bygningene likner hverandre i form og uttrykk. Hvert bygg er formgitt som to sammenhengende volum, hvorav det ene volumet strekker seg opp til 6. et., mens det andre strekker seg opp til og med 7. et. De to volumene er forskjøvet i forhold til hverandre, og i denne forskyvningen etableres sammenhengende vertikale vindusfelt. For å differensiere de to volumene fra hverandre, har det høye volumet inntrukkede horisontale fuger mellom teglskiftene mens det lave volumet har fuger i flukt med teglsteinene.

Les mer om materialbruken her wienerberger.no

På Strømmen Verksted blir det en miks av bolig, næring, kontor, storsenter og badeland. Det viktigste bidraget er at vi har lagt opp til gode utvendige og innvendige ganglinjer som binder Strømmen Verksted sammen med sine omgivelser. Det skal sikre god tilgjengelighet og enkel kommunikasjon. Videre har det vært et mål å løse alle funksjonene innenfor rammen av et større, sammenhengende bygningskompleks, slik at man får direkte kontakt og samspill mellom de ulike funksjonene. Siktlinjer og åpenhet er viktige virkemidler for å integrere eksempelvis badelandet med omgivelsene og øvrige tilbud/formål.