Hieronymus Heyerdahls gate 1/Tordenskiolds gate 12

Omregulering av eksisterende bebyggelse med nye høyder

Type:

Kontor, kultur, næring

År:

2017

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Tore Wiig

Oppdragsgiver:

Entra Eiendom / PEC Hieronymus AS

Areal:

33.000 m²

Hensikten med prosjektet er å samkjøre utviklingen av to nabobygninger med påbygg i to etasjer. Ny bruk skal være som i dag; kontor, forretning og servering. Endringene stiller spørsmål til hvordan man bør forholde seg til bevaringsverdiene i området.

For å oppnå ny bruk og aktivitet i området er det nødvendig å tenke nytt rundt bevaringsverdier og hvordan disse skal bringes inn i fremtiden i et område som har behov for revitalisering og nytenkning. Nybygg og vern betraktes ikke som separate disipliner og disse forholdene kan samvirke uten at bevaringsverdiene forringes. Planforslaget representerer en metode for å tilnærme seg videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse i indre by. Dette er robust byreparasjon.