Hieronymus Heyerdahls gate 1/Tordenskiold gate 12

Omregulering av eksisterende bebyggelse med nye høyder

Hensikten med prosjektet er å samkjøre utviklingen av to nabobygninger med påbygg i to etasjer. Ny bruk skal være som i dag; kontor, forretning og servering. Endringene stiller spørsmål til hvordan man bør forholde seg til bevaringsverdiene i området. 

 

For å oppnå ny bruk og aktivitet i området er det nødvendig å tenke nytt rundt bevaringsverdier og hvordan disse skal bringes inn i fremtiden i et område som har behov for revitalisering og nytenkning. Nybygg og vern betraktes ikke som separate disipliner og disse forholdene kan samvirke uten at bevaringsverdiene forringes. Planforslaget representerer en metode for å tilnærme seg videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse i indre by. Dette er robust byreparasjon.

TYPE:

Kontor, kultur, næring

 

ÅR:

2017

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Entra Eiendom / PEC Hieronymus AS

 

AREAL:

33.000 m²

 

KONTAKTPERSONER:

Tore Wiig