Thiisgården

Ombygging av 10. etasje og påbygging av 11. etasje

Type:

Kontor, rehabilitering

År:

2012-2014

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Eva Paulshus

Oppdragsgiver:

Haakon VIIs Gt 1 ANS Marianne Blystad

Areal:

Ca. 2.000 m²

Ombygging av 10. etasje og påbygging av 11. etasje

Haakon VIIs gate 1 ligger sentralt plassert i Oslos bybilde, og Thiisgården kan ses både fra Rådhusplassen og Akershus festning. Gården fra 1959 var opprinnelig oppført med 10 etasjer og en mesanin. I forbindelse med en svært nødvendig oppussing av 10 etasje ble det bygget på en ny 11 etasje. Prosessen begynte med en omregulering av eiendommen, hvor den nye regulering ble vedtatt i 2011.

Gården fremstår fortsatt, etter ombygging og påbygging, som en harmonisk del av det sentrale bybildet. Tiltaket er gjennomført i tett samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. Påbygget er utformet med respekt for eksisterende arkitektoniske kvaliteter samtidig som det har fått et eget tidsmessig uttrykk. Sikksakkmotivet i glassfasaden mot Haakon VIIs gate ivaretas og videreføres oppover i den nye etasjen. Tårnmotivet mot Rådhusplassen vektlegges og fremheves. Hovedskipet mot Olav Vs gate er forsterket.

Fasaden mot Klingenberggata er oppgradert med nye vinduer. Materialbruk og farger er tilpasset eksisterende arkitektoniske uttrykk. Interiørene er utført som et samarbeid med oss og leietakeres egne interiørarkitekter.