Strømmen verksted Byggetrinn 2

Gamle strømmen verksted blir boliger

Bebyggelsen danner en beskyttende vegg i parkområdet mot nord og støy fra veien. Dette gir leilighetene i bebyggelsen gode sol- og utsiktsforhold. Terrenget faller fra rundkjøringen i Sagbruksveien ned mot Sagelva bru. Denne høydeforskjellen tas opp i bebyggelsen ved at den trapper seg i 4 nivåer ned mot elveskråningen.  

Boligblokken er i 6 etasjer med en gjennomgående passasje over 2 plan i forlengelsen av adkomstvei i byggetrinn 1. Mot øst og Sagelva er det en 7.etasje som er inntrukket mot syd, øst og vest, tilsvarende lamellbebyggelsen i byggetrinn 1.   Hovedmaterialet i bebyggelsen er tegl, med fargetoner tilpasset variasjonene i byggetrinn 1.  Under terreng, mellom byggetrinn 1 og ny boligblokk ligger en sammenhengende parkeringskjeller.
 
Utformingen av parkområdet over parkeringsarealene bygger videre på parkområdet som etableres i byggetrinn 1 og vil fungere som et felles rekreasjonsområde med grønne arealer, sitteplasser og lekeområder for beboere i de forskjellige byggetrinnene. Områdets uterom er først og fremst utformet med tanke på gående og syklende.  
 
Byggetrinn 2 er under oppførelse.

TYPE:

Boliger

 

ÅR:

2018

 

STATUS:

Rammesøknad

 

BELIGGENHET:

Strømmen

 

OPPDRAGSGIVER:

Thongård AS

 

AREAL:

9 850 m²

 

KONTAKTPERSONER:

Emil Fjellingsdal, Guri Tveito