Strømmen Verksted Byggetrinn 2

Gamle strømmen verksted blir boliger

Type:

Boliger

År:

2018

Status:

Rammesøknad

Beliggenhet:

Strømmen

Kontaktpersoner:

Emil Fjellingsdal, Guri Tveito

Oppdragsgiver:

Thongård AS

Areal:

9 850 m²

Bebyggelsen danner en beskyttende vegg i parkområdet mot nord og støy fra veien. Dette gir leilighetene i bebyggelsen gode sol- og utsiktsforhold. Terrenget faller fra rundkjøringen i Sagbruksveien ned mot Sagelva bru. Denne høydeforskjellen tas opp i bebyggelsen ved at den trapper seg i 4 nivåer ned mot elveskråningen.

Boligblokken er i 6 etasjer med en gjennomgående passasje over 2 plan i forlengelsen av adkomstvei i byggetrinn 1. Mot øst og Sagelva er det en 7.etasje som er inntrukket mot syd, øst og vest, tilsvarende lamellbebyggelsen i byggetrinn 1.   Hovedmaterialet i bebyggelsen er tegl, med fargetoner tilpasset variasjonene i byggetrinn 1.  Under terreng, mellom byggetrinn 1 og ny boligblokk ligger en sammenhengende parkeringskjeller. Utformingen av parkområdet over parkeringsarealene bygger videre på parkområdet som etableres i byggetrinn 1 og vil fungere som et felles rekreasjonsområde med grønne arealer, sitteplasser og lekeområder for beboere i de forskjellige byggetrinnene. Områdets uterom er først og fremst utformet med tanke på gående og syklende.   

Byggetrinn 2 er under oppførelse.