Trondheimsveien 25

Omregulering til studentboliger

Type:

Boliger

År:

2010-2016

Status:

Ferdigstilt  

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Emil Fjellingsdal, Cladia Tambuscio

Oppdragsgiver:

Ljansbygg AS / Kristiania Eiendomsforvaltning / Studentsamskipsnaden i Oslo

Areal:

5.800 m²

Trondheimsveien 25 var tidligere regulert til byggeområde for industri. Forslag til omregulering av eiendommen til studenboliger/næringsvirksomhet ble godkjent i 2011.

Eiendommen ligger på hjørnet av Blytts gate og Trondheimsveien. Det er kort vei til Tøyenparken, og nærmeste nabo i syd er Lakkegata skole. Bebyggelsen markerer hjørnet, og fullfører kvartalstrukturen, der det tidligere var et udefinert åpent hjørne.

Bygget har studenthybler fra 1 – 8 etasje. I underetasjen er det lagt til rette for næringsvirksomhet. Biladkomst/varelevering og adkomst til leilighetene er fra Trondheimsveien. Det er parkering under eksisterende dekke i indre gårdsrom.