Vertikale hager i Romerike

Vunnet forslag i et parallelloppdrag om et nytt boligfelt i Romerike

Type:

Boliger

År:

2018

Status:

Konkurranseforslag, mulighetsstudie

Beliggenhet:

Romerike

Kontaktpersoner:

Kaja Melbye

Konseptet om en grønn vertikal hage fungerer som støyskjerm mot trafikken, samtidig som den blir en møteplass for beboerne som gir rom for urban dyrking året igjennom.

For skape en støyskjerm for resten av boligområdet bør de vertikale-hagehusene oppføres som første byggetrinn. Vi foreslo to gjennomganger på bakkeplan og lot bygget trappe seg horisontalt etter tomtegrensa for å skape en oppdeling og et spill i fasaden, samtidig fikk vi utnyttet tomten best mulig. Denne trappingen har vi videreført i det vertikale planet.

Fordi gulvarealet er begrenset har vi jobbet ekstra mye med fleksibilitet, altså hvordan bruken av rommene kan varieres gjennom døgnet eller ulike faser i livet. I relasjon til denne konkurransen ble det også utarbeidet en ny boligrapport: Arealeffektive boliger med god bokvalitet