Edelløv

Type:

Regulering, Forprosjekt og Detaljprosjektering boliger/ rekkehusbebyggelse

År:

2016-

Status:

Oppstart detaljprosjekt høst 2021

Beliggenhet:

Kjonebråten, Asker kommune

Kontaktpersoner:

Mattias Duong

I Edelløv Hageby ønsket å skape en arkitektonisk helhet som er tilpasset det omkringliggende terrenget og omgivelsene. Målet har vært at boligfeltet skal fremstå som et naturlig og grønt tilskudd til området, forbundet med villahagene i åsen, og med en glidende overgang til naturområdene langsmed tomten.

Bebyggelsen har ulike høyder for å skape variasjon og identitet. Boliginngangene er fordelt i en jevn rytme langs med de innvendige tun og gangveier. Vi har vektlagt at bebyggelsen skal utføres med høy arkitektonisk kvalitet i materialvalg og detaljer, og med referanser til bebyggelsen på stedet. Omtanke for det håndverksmessige ved arkitekturen har vært i fokus og vi har jobbet for å få et uttrykk preget av soliditet og substans. Det benyttes robuste naturmaterialer med høy grad av taktilitet og av god kvalitet, som står seg godt over tid.

De fire 4 tunene utgjør kjernen i dette bilfrie nabolaget, der interngaten med sin fleksible utforming inviterer til opphold, lek og aktivitet, i tillegg til å være forbindelsen mellom uterommene og adkomst til den enkelte boenhet. Hver bolig har sin egen private hage som er tydelig avgrenset mot fellesarealene og som sammen med de private takterrassene gir beboerne utearealer med gode solforhold fra morgen til kveld. Forhagene og inngangspartiene har områder for oppstilling av sykler og lekeutstyr, men også sitt eget frukttre man kan plukke med seg fra på vei til jobb eller skole.

Nabolaget omgis av frodig og vakker skog som kommer helt inn i tunene og ivaretar gode forbindelser til områdene utenfor og til gang og sykkelveien som tar deg til Asker sentrum, bare 5 minutter unna på sykkel.