Wøyen Torg

Flerbruksbygg med boliger og kjøpesenter

Type:

Boliger

År:

2005-2006

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Bærum

Oppdragsgiver:

Vøyenenga Utvikling AS

Areal:

Ca. 7.900 m²

Wøyen Torg er del av en kommende tettstedsutvikling på Vøyenenga i Bærum. Reguleringsplan for hele Vøyenenga området er gjennomført etter grundige analyser av klima, flomproblematikk, handelsomland og trafikk. Hille Melbye Arkitekter stod for utarbeidelse av stedsanalyse, prinsipplan og reguleringsplan i forkant av byggesak.

Flerbruksbygget består av vanntett parkeringskjeller og sportsboder under terreng, butikker og torg i 1.etg nivå og boliger og hage i 2.-4.etasje. Forretningsetasjen på 5200 m2 og inneholder tekniske rom, en stor dagligvareforretning, noen mindre butikker og kafe. Kafeen har uteservering på torget som ligger vendt mot sydvest og eksisterende nærsenter.

Boligdelen innehar 75 leiligheter i variert størrelse, alle med balkong. Nær halvparten av boligene har livsløpstandard. Boligene som er fordelt på 7 bygninger ligger rundt en indre hage over forretningene. Wøyen Torg har fått et moderne uttrykk, der utfordringen har vært å skalere ned volumet på et stort og komplekst bygg.