boliger
galleri
år:
2020
Status:
Konkurranseforslag
Last ned prosjektet som PDF
Rubinen
Forslaget tar utgangspunkt i føringer fra ny områderegulering for Ski sentrum, hvor det blant annet settes som målsetting å få realisert prosjekter som gjør Ski til en fremtidsby innen områder som klima, miljø, og byutforming. Med nullvisjon for tap av matjord, skal boligutbyggingen styres mot fortetting i bykjernen, med gangavstand til jernbane og høyfrekvente bussruter. Med få minutters gange til Ski stasjon legges til grunn at den aktuelle eiendommen skal utnyttes i samsvar med de enorme samfunnsmessige investeringene Follobanen medfører.
Den nye sentrumsbebyggelsen skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet og bidra positivt til tilstøtende byrom. Det stilles krav til bebyggelse med funksjoner i 1. etg som skaper liv og aktivitet, å sikre grønnstrukturer samt integrering av attraktive rekreasjonsarealer og turvegforbindelser i bystrukturen. Bygningene skal utformes med en aktiv henvendelse mot gate eller plass med flere innganger og åpenhet i første etasje.

For Rubinen peker seg ikke bare ut ved sin spesielle utforming. De femkantede byggene som omkranser tomten, skaper også ideelle forutsetninger for et unikt og levende bomiljø med høybokvalitet. Går du inn gjennom en av de fem passasjene til gårdsrommet møter du en verden som skiller seg fra utsiden, preget av intimitet, fargespill, store glassflater og soner for privat og felles opphold.

Et generøst og solfylt uterom blir en viktig møteplass forbeboerne, men gir også mulighet til å gå ut i den store parkeneller smette rett ut på bygulvet. Omkring gårdsrommet finneset stort antall lyse og eksklusive hjørneleiligheter med utsikti forskjellige himmelretninger. Skråstilte flater henter inn lysog gir utsikt for alle boligene. Man finner en god variasjon istørrelse og beliggenhet på leilighetene for å kunne rommefolk i ulik livsfase og situasjon. To fellesrom på bakkeplan somkan brukes som forsamlingsrom, verksted, smørerom ellerandre funksjoner som fremmer kontakt og fellesskap blantbeboerne. Rubinen oppleves som frittstående parkhus i det grønne fra innsiden, men har likevel det urbane bylivet helt tettpå.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299