Flekkerøy kirke

Vragesløyfen 1

Type:

Kirke, kulturbygg

År:

2020

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Flekkerøy

Kontaktpersoner:

Mikkel Haavaldsen, Kaja Melbye

Oppdragsgiver:

Kristiansand Kirkelige Fellesråd

Areal:

2.300 m²

Samarbeidspartnere:

Einar Dahle Architects

«Ny horisont» vant konkurranse om nytt kirkesenter sammen med Einar Dahle arkitekter.

«NY HORISONT» skal bli kraftsenteret for en moderne menighet tuftet på gode tradisjoner. Eksisterende kirke skal bevares og inkluderes i nytt kirkehus med nytt kirkerom og nytt kirketorg. Det nye kirkehuset skal fremstå funksjonelt, visjonært og holdbart.

Prosjektets hovedgrep er et «tverrslag». Tomten preges av kiler, knauser og koller som vokser fram av det vidstrakte hav og gir et rikt og spennende landskap. Det nye kirkeanlegget legger seg på tvers av kollene for å gi en tydelig og sterk henvendelse mot Flekkerøy, en fondvegg. Gjennom kirkesenterets kompakte bygningskropp og nøysomme plassering, vil flere nye landskapsrom dannes og dermed muliggjøre en utvidet og rikere bruk av både kirkesenter og landskap.

Tverrslaget organiserer byggets hovedfunksjoner i en sekvens fra nord til sør. Den eksisterende kirken blir menighetssal, etterfulgt av nytt kirketorg og til slutt nytt kirkerom. Det nye kirkesenteret legger seg slik på tvers av tomten og binder de mange funksjoner og aktiviteter sammen i én bygningskropp, i et storslagent og mangefasettert rom, med stor generalitet og fleksibilitet. Integrerte foldevegger og flere innganger muliggjør at mange samtidige aktiviteter også kan foregå.

Det nye kirkerommet har et basilikasnitt, som definerer tre skip. Rommets dimensjonering, proporsjonering og oppdeling i skip vil gi den ønskede intimitet også med færre tilstede. Kirkerommet skal i seg selv være en opplevelse, beskjeden i det ytre med indre styrke og med et særlig vakkert lys.

Flekkerøy Kirke vant Årets Byggepris 2019 i Kristiansand Kommune. Under følger et utdrag av juryens begrunnelse:

«Juryen mener at ‘Ny horisont’ har gitt Flekkerøy en ny kirke hvor det gamle kirkebygget, det gjenoppbygde frittstående tårnet og nybygget hver for seg har proporsjoner som ivaretar målestokken i området på en utmerket måte. Nybygget har fått tidløs utforming samtidig som det er tilpasset den enkle arkitekturen på det opprinnelige kirkebygget. Arkitektene roses for prosjektets utforming, interiørmessige detaljer og materialbruk. Bruk av dagslys som interiørmessig kvalitet fremheves spesielt. Det samme gjelder det store vindusfeltet hvor man opplever naturen nærmest som en del av kirkerommet. At prosjektet har hatt samme bygningsteknisk og akustisk konsulent har bidratt til et kompromissløst kirkerom hvor enkeltheten også gjenspeiler seg i interiøret.»


«Valg av konsept, arkitektur og materialer medfører at også byggebransjen får vist frem arbeider av høy kvalitet. Tiltakshaver, planleggere og utførende har sammen løst svært krevende bygningstekniske oppgaver på en god måte, samt våget å utfordre seg på selv på valgte løsninger. Her fremheves spesielt arbeidene med synlig betong både utvendig og innvending».

Flekkerøy.kirke.16