VIP Gardemoen

Nytt VIP bygning på eksisterende flyplass

Type:

Kontor, næring

År:

2010-2011

Status:

Ferdigstilt

Beliggenhet:

Oslo

Oppdragsgiver:

Oslo Lufthavn AS

Areal:

Ca. 850 m²

Det nye VIP-huset (Very Important Person) er lokalisert sørøst for hovedterminalen og fremstår som et fondmotiv og signalbygg. Bygget fungerer som en egen terminal med ankomsthall for innsjekking, sikkerhetskontroll og bagasjehåndtering i første etasje. I etasjen over er det arealer for opphold og møter.

Første etasje består av to separate, langstrakte volumer mot øst og vest som omslutter en indre hage og skaper en tydelig inngangssituasjon. I nord begrenses hagen av en stor steinvegg som skjermer en bakenforliggende gangsone mot innsyn. Granitt som fasadekledning gir bygningens første etasje et solid uttrykk. Volumet i annen etasje krager ut over sokkeletasjen og skaper en overdekket inngangssituasjon på begge sider av bygget.

Fasaden i annen etasje består av en enkel konstruksjon av stål og glass utenpå den massive klimaveggen. Glassveggen skjermer rommene bak mot innsyn. Glasspanelene som er lagt i forskjellig liv og med forskjellig opaliseringsgrad skaper en letthet som står i kontrast til materialene i etasjen under. Fasaden lyses opp fra baksiden.