Nye Jordal Amfi er Oslos nye publikumsarena for nasjonal- og internasjonal ishockey med en publikumskapasitet på 5.300 tilskuere. Arenaen er også tilpasset behovene for konserter, håndball, bryting og andre arrangementer. Komplekset ligger godt integrert i terrenget og er svært situasjonstilpasset med elementer som bygger videre på grepene som gjorde gamle Jordal Amfi unikt. Dette inkluderer blant annet en nytolkning av det skråstilte “taksløret” som omkranser arenavolumet, samt tribunens asymmetriske form som gjenspeiler terrenget i den omkringliggende parken. Byggets fire etasjer utnytter det omkringliggende terrenget, som fra sin side griper inn i bygget og danner forplasser for inngangene på de ulike nivåene. Dette bidrar til at arenaen oppleves som et bygg i landskap, og ikke et bygg landskap. Den fremskutte førsteetasjen i bygget hekter seg på Ungdomshallen syd for arenaen. Nye Jordal Amfi skal videreføre og styrke funksjonen samt den immaterielle kulturarven knyttet til det gamle amfiet. Man skal kunne kjenne igjen noen av særtrekkene til gamle Jordal i den nye arenaen.

 

Anlegget er et passivhus og byggeplassen er fossilfri som en av landets første. Med et banebrytende prosessanlegg samt gress og solcellepaneler på taket er arenaen et miljøvennlig kompleks med svært energieffektiv drift.

TYPE:

Publikumsarena for isidrett

 

ÅR:

2015-2020

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Jordalgata 11, OSLO

 

OPPDRAGSGIVER:

Kultur- og Idrettsbygg (KID) og entreprenør NCC

 

AREAL BRA:

Ca. 14.500 m² inkl. tribuner

 

KONTAKTPERSON:

Robin Rakke, Magnus S. Johansen og Fredrikke Thuestad

 

LAST NED PROSJEKT SOM PDF

 

 

 

Taket over randsonen på arenaen er skråstilt og slynger seg omkring bygningsvolumet i takt med terrengets fall. Den skrå takflaten gir et kompakt bygningsvolum og bidrar til å minimere skyggevirkningen fra arenaen på sine omgivelser.

 

 

Sedum og solcellepark på taket bidrar til å gjøre nye Jordal Amfi til en av de mer energieffektive isarenaene i verden. Omkring ligger det skråstilte “taksløret” tekket med sinkplater.

 

Fra turvei og plassrom på nordsiden av arenaen kan man se direkte inn og ned i amfiet, og dermed overvære den daglige aktiviteten på spilleflaten “rett fra gata”. Aktiviteten blir med det eksponert ut til sine omgivelser, samtidig som dagslys og verden utenfor inviteres inn i arenaen.

Arenarommets utforming skal minne om det originale hallrommet med sin unike og asymmetriske tribuneform. Den nye tribunen er delt opp i en øvre- og nedre tribuneseksjon for å oppfylle dagens krav til funksjonalitet. Nedre tribune er symmetrisk, mens øvre tribune har en asymmetrisk form som følger terrengets stigningsforhold i den omkringliggende parken. I mellomrommet ligger funksjoner for publikum.

 

Over er et utsnitt fra Rhino-modellen som gir et godt bilde av arenaen i landskapet. Taksløret er prosjektert og bygget som et tak-over-tak, hvor det nederste sjiktet består av lettakselementer som spenner mellom skråstilte stålbjelker. Den øvre takflaten er løftet opp av stålbraketter og trebjelker for å skape det dobbelt- krumme taksløret med den kontinuerlige bølgende bevegelsen.