Kalnesparken

En ny bærekraftig bydel med boliger, næring og park i Sarpsborg

Type:

Stedsutvikling med boliger, kontor, forretning m.m.

År:

2023

Status:

Planforslag del 1 til offentlig ettersyn

Beliggenhet:

Bjørnstadveien 50, Sarpsborg

Kontaktpersoner:

Per Henrik Svalastog

Oppdragsgiver:

Kalnesparken AS

Hille Melbye Arkitekter vant i 2021 konkurranse utvikling av et område på ca 40 dekar lokalisert i Bjørnstadveien 50 på Grålum i Sarpsborg. 

Ambisjonen bak prosjektet er å utvikle en attraktiv og flerfunksjonell ny bydel, med næringsbygg og boliger av høy kvalitet som vektlegger vegetasjon, gode utearealer og møteplasser på et sted hvor det skal være attraktivt å bo og å arbeide. 

 Reguleringsarbeidet med første del av området er igangsatt. Formålet med planen er å tilrettelegge for arkitektur av høy kvalitet i form av et nytt kontorbygg på 15 000 m² med opptil 600 attraktive arbeidsplasser. Planen inneholder også en mindre andel næring og tjenesteyting som skal dekke lokale behov. Plangrepet sikrer kjøreatkomst for bil og sykkel, nye kollektivløsninger med gode overganger til kollektivtrafikk og god tilknytning til tilstøtende arealer og etablerte virksomheter i nærområdet. Ny bebyggelse og utearealer har høye miljøambisjoner og det arbeides med BREEAM-sertifisering av prosjektet.

Møtet med byen

Den arkitektoniske passasjen langs Kalnesparken tilknyttes det urbane miljøet. Passasjen er en invitasjon til å utforske overgangen mellom bygningen og byen rundt. Her kan du se en velutformet arkitektur som sømløst binder sammen bygningen med det omkringliggende landskapet. Uteområdet rundt passasjen skaper en attraktiv plass for mennesker å samles og nyte omgivelsene. Bilde 2 viser en harmonisk forbindelse mellom bygget og byen, og illustrerer hvordan Kalnesparken skaper en integrert og inviterende atmosfære i denne nye bydelen.

Indre passasje

Den indre passasjen er tydelig markert og inviterer besøkende til å utforske atriet, et sentralt møtested i prosjektet. Her kan man se en åpen og innbydende arkitektur som skaper en inviterende atmosfære. Bilde 3 fanger øyeblikket idet man går inn i passasjen og får et glimt av det atraktive atriet som venter videre.

Atriet

Atriet er et lyst og åpent rom med grønne omgivelser og en behagelig atmosfære. Bildet fanger øyeblikket idet man befinner seg midt i atriet og får oppleve det frodige vegetasjonslandskapet og det rolige miljøet. Atriet gir et fredelig tilfluktssted hvor man kan slappe av og nyte en pause i en naturlig og estetisk tiltalende setting.