Langbølgen

Løfter frem Lambertseter som bydelen for alle

Type:

Bolig, handel, bibliotek

År:

2023

Beliggenhet:

Lambertseter, Oslo

Kontaktpersoner:

Trine Helle

Oppdragsgiver:

OBOS Eiendom

Areal:

Ca. 13.000 m²

Med et skreddersydd boligkonsept for seniorer, et revitalisert handelstorg, bibliotek og nye møteplasser, vil OBOS være med å løfte Lambertseter frem som en bydel for alle livets faser.

OBOS har i lengre tid jobbet med utviklingen av området rundt det gamle Lambertseter Senter. Reguleringen ble vedtatt i 2016 og nå søker Hille Melbye Arkitekter, på vegne av OBOS Eiendom, om rammetillatelse for nybygget Langbølgen 7 på Lambertseter. Prosjektet er også kjent som Bølgelengden, og søknaden som nå er sendt inn gjelder oppføring av et nybygg med tilhørende stor terrasse på en hevet sokkel. Nybygget skal ha 8 etasjer over bakken. På gateplan vil det etableres ulike forretninger, og i etasjene over vil det være boliger. I tillegg etableres det to underjordiske etasjer for parkering, tekniske anlegg og boder. Bruksareal er på 13.268 kvadratmeter.

Prosjektet vil også bidra til byutviklingen på Lambertseter med reetablering av et hyggelig handelstorg på Lambertseter sør.

– Helt siden 50-tallet har OBOS hatt et mål om å styrke Lambertseter som et sentralt bydelsområde med handel, bydelsadministrasjoner, bibliotek samt torg og møteplasser. Lambertseter skal være et område med et spennende tilbud for alle livets faser, sier Geir Graff-Kallevåg, direktør for utvikling og bygging i OBOS Eiendom.

Unikt for dette prosjektet, er at det er første seniorkonsept som OBOS Nye Hjem og Diakonhjemmet Omsorg gjør sammen. Det er planlagt til sammen 61 leiligheter spesielt tilrettelagt for eldre, med sentral beliggenhet rett ved T-banen, butikker i første etasje og kjøpesenter i nærheten. Bølgelengden skal være et helsefremmende bomiljø hvor trygghet, aktivitet og fellesskap står helt sentralt. Diakonhjemmet Omsorg stiller med en husvert som er disponibel hele døgnet. Det er gjort en grundig brukerkartlegging og involvering for å avdekke behov og ønsker for en voksen målgruppe.

Et godt samspill med den tidstypiske arkitekturen i nærområdet har vært premissgivende for utformingen av prosjektet. Bygget skal forsterke stedets identitet, og samtidig representere noe nytt og tidsriktig, sier Trine Helle, arkitekt hos Hille Melbye Arkitekter.

Gode rammer for bylivet på bakkeplan har også vært viktig. Lesbare torg, gangforbindelser og passasjer skal bidra til at folk møtes og opplever tilhørighet til nærmiljøet. Beboerne vil få tilgang til varierte og hyggelige fellesrom både ute og inne, men kan også trekke seg tilbake på romslige og bruksvennlige balkonger.

Salgsstart av boligene er planlagt våren 2021. Om alt går etter planen vil ferdigstillelse være i 2023. Fremdriften avhenger av nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten.