Ullevålsveien 114

Boliganlegg med næring i 1. etasje – fra regulering til gjennomføring

Type:

Boliger

År:

2013

Status:

Regulering vedtatt 2017 / rammesøknad gitt i 2019

Beliggenhet:

Oslo

Kontaktpersoner:

Trine Helle

Oppdragsgiver:

Ullevålsveien 114 AS

Areal:

Ca. 12.000 m²

På hjørnet Ullevålsveien / Kirkeveien har vi prosjektert et boliganlegg med 79 leiligheter over næringsarealer i 1. etasje og underjordisk parkering. Felles utearealer ligger i skjermet bakgård og på takterrasse. Bygget er i 7 etasjer hvor øverste etasje er inntrukket i alle retninger. Leilighetene ligger rundt 4 trapperom med inngang fra gate og bakgård. Planløsningen er lik i 2. til 6. etasje, mens 7. etasje har større leiligheter med svært romslige takterrasser. Hoveddelen av leilighetene er gjennomgående og har minst ett soverom på stille side. Små leiligheter er vendt mot stille side/bakgård.

Byggets utrykk er hentet fra Kirkeveiens mange funkisperler som ligger på strekningen ned mot Frogner Plass. Bygget får tegl og glass i 1. etasje., mens boligetasjene får et pusset uttrykk.

Bygget er omsøkt etter TEK17. Hille Melbye Arkitekter har vært reguleringsarkitekt og hatt ansvar for SØK og PRO Arkitekturprosjektering tiltaksklasse 3.