Kirker og kultur
galleri
år:
2016-2017
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
ca. 1750 m2
Tiltakshaver:
Ullensaker Kirkelige Fellesråd
Entreprenør:
Ø.M. Fjeld AS
Last ned prosjektet som PDF
JESSHEIM KIRKE
Utvidelse av eksisterende kirke, samt nybygg
Den gamle kirken med menighetssal og kontorfløy ble bygget i 1980-90-årene etter Hille Melbyes tegninger. Kirken viste seg etter hvert for liten og lot seg ikke utvide. I 2016 ble selve kirkebygget revet, og erstattet av en ny kirke. I tillegg kom nytt tårn, utvidelse av kontorfløyen, samt en separat avdeling for rusomsorg.

Det nye kirkerommet får nesten alt dagslys fra glasstaket over alterpartiet, hvor Vebjørn og Eimund Sand har laget en svevende alterutsmykning. Altermøblene er utført i betong med innfelte knipling-friser. Rommet er spesielt designet for akustikk, og gir plass til 400 mennesker. Glassmalerier og et krusifiks fra den gamle kirken er overført til den nye.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299